Karygodna obrona aborcji
przez ministra Niedzielskiego

Minister Zdrowia Adam Niedzielski w swoich komunikatach przyjmuje narrację aborcjonistów! Podważył również konstytucyjne prawo lekarzy do sprzeciwu sumienia!

18460 – tyle osób podpisało petycję

Karygodna obrona aborcji
przez ministra Niedzielskiego

Minister Zdrowia Adam Niedzielski w swoich komunikatach przyjmuje narrację aborcjonistów! Podważył również konstytucyjne prawo lekarzy do sprzeciwu sumienia!

18460 – tyle osób podpisało petycję

TREŚĆ PETYCJI:

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
DW Sz.P. Adam Glapiński
Prezes Narodowego Banku Polskiego


Szanowni Państwo!

Z głębokim niepokojem obserwuję tendencję do ograniczania obrotu gotówkowego, co w mojej opinii stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wolności i niezależności finansowej.

Gotówka nie jest jedynie środkiem płatniczym; stanowi ona fundament wolności i swobody działania, umożliwiając obywatelom uniknięcie nadmiernej inwigilacji, która osiągnęła już poziom bezprecedensowy. Ograniczenia te, przedstawiane jako próby walki z przestępczością finansową czy unikaniem podatków, w rzeczywistości mogą prowadzić do stopniowego zaciskania pętli na wolności obywatelskiej, pod pretekstem kolejnych, coraz to bardziej restrykcyjnych limitów.

Nie można ignorować faktów: gotówka zapewnia bezpieczeństwo obrotu pieniądza i wymiany handlowej. W kontekście rosnącej liczby awarii systemów bankowości elektronicznej oraz regularnych przerw w dostępie do bankowości internetowej, gotówka pozostaje solidnym zabezpieczeniem przed tymi niepokojącymi zjawiskami. Dodatkowo, w wielu obszarach Unii Europejskiej zasięg sieci internetowej jest nadal niewystarczający, co stawia pod znakiem zapytania możliwość powszechnego przejścia na obieg wyłącznie elektroniczny.

Dlatego apeluję do Państwa jako przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz banków centralnych o porzucenie planów ograniczenia obrotu gotówką. Wierzę, że taka decyzja nie tylko zachowa fundamentalne prawa obywatelskie do prywatności i wolności finansowej, ale również zabezpieczy interesy milionów Europejczyków. Mowa bowiem o tych wszystkich, dla których gotówka nadal jest nieodłącznym elementem codziennego życia oraz zaworem bezpieczeństwa na wypadek różnych niespodziewanych sytuacji.

W obliczu wyżej wymienionych argumentów, zdecydowanie sprzeciwiam się jakimkolwiek próbom eliminacji lub ograniczania obiegu gotówki w gospodarce. Takie działania, choć mogą wydawać się korzystne z perspektywy cyfryzacji i nowoczesności, w rzeczywistości podważają podstawy demokratyczne i wolnościowe, na których zbudowana jest Unia Europejska. Mówiąc wprost, chcę mieć możliwość płacenia gotówką w takim samym stopniu jak przelewami, kartami lub innymi środkami płatniczymi.

Dlatego domagam się niezwłocznego przewartościowania obecnych planów i strategii Unii Europejskiej w odniesieniu do obrotu gotówkowego, w tym zapewnienia pełnej transparentności w procesie decyzyjnym oraz uwzględnienia głosu obywateli w tej sprawie. Naszym wspólnym celem powinno być dążenie do równowagi między innowacją a zachowaniem podstawowych praw i wolności.

Z poważaniem

Chcę dać wyraz mojemu oburzeniu na zideologzowaną, proaborcyjną wypowiedź ministra Adama Niedzielskiego

Wyraź sprzeciw wobec proaborcyjnych komentarzy ministra zdrowia!

Prosimy o zapoznanie sie z poniższą informacją

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polonia Christiana. Czytaj więcej.

Minister ulega lewackiej histerii?

Minister Zdrowia Adam Niedzielski w swojej wypowiedzi dla Wirtualnej Polski powiela narrację proaborcyjnych organizacji “feministycznych”.

Głównym ich celem jest normalizacja aborcji, a dramatyczną sprawę gwałtu na nieletniej wykorzystują instrumentalnie do usprawiedliwienia swoich haniebnych działań.

Nie możemy pozwolić, aby aborcja była synonimem pomocy!

Manipulacyjny zabieg zmieniania definicji słów doskonale przysłuży się żądnym krwi aborcjonistom, którzy przez “pomoc skrzywdzonej nastolatce” rozumieją bezpardonowe zamordowanie nienarodzonego dziecka.

Czy tak powinna wyglądać walka o życie, którą swoim nazwiskiem i funkcją w Państwie firmuje Minister Zdrowia?