Powstrzymajmy

zamach na GOTÓWKĘ!

Bronimy gwaranta wolności!

Apelujemy do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i banków centralnych o porzucenie planów ograniczenia obrotu gotówką. Naszym podstawowym prawem jest płacenie za towary lub usługi, tak jak chcemy i potrzebujemy - gotówka musi pozostać na równi z innymi formami! To podstawa naszej wolności i bezpieczeństwa!
19120 – tyle osób podpisało apel

Powstrzymajmy zamach na GOTÓWKĘ!

Bronimy gwaranta wolności!

Apelujemy do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i banków centralnych o porzucenie planów ograniczenia obrotu gotówką. Naszym podstawowym prawem jest płacenie za towary lub usługi, tak jak chcemy i potrzebujemy - gotówka musi pozostać na równi z innymi formami! To podstawa naszej wolności i bezpieczeństwa!
19120 – tyle osób podpisało apel

TREŚĆ PETYCJI:

Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
DW Sz.P. Adam Glapiński
Prezes Narodowego Banku Polskiego


Szanowni Państwo!

Z głębokim niepokojem obserwuję tendencję do ograniczania obrotu gotówkowego, co w mojej opinii stanowi bezpośrednie zagrożenie dla wolności i niezależności finansowej.

Gotówka nie jest jedynie środkiem płatniczym; stanowi ona fundament wolności i swobody działania, umożliwiając obywatelom uniknięcie nadmiernej inwigilacji, która osiągnęła już poziom bezprecedensowy. Ograniczenia te, przedstawiane jako próby walki z przestępczością finansową czy unikaniem podatków, w rzeczywistości mogą prowadzić do stopniowego zaciskania pętli na wolności obywatelskiej, pod pretekstem kolejnych, coraz to bardziej restrykcyjnych limitów.

Nie można ignorować faktów: gotówka zapewnia bezpieczeństwo obrotu pieniądza i wymiany handlowej. W kontekście rosnącej liczby awarii systemów bankowości elektronicznej oraz regularnych przerw w dostępie do bankowości internetowej, gotówka pozostaje solidnym zabezpieczeniem przed tymi niepokojącymi zjawiskami. Dodatkowo, w wielu obszarach Unii Europejskiej zasięg sieci internetowej jest nadal niewystarczający, co stawia pod znakiem zapytania możliwość powszechnego przejścia na obieg wyłącznie elektroniczny.

Dlatego apeluję do Państwa jako przedstawicieli Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz banków centralnych o porzucenie planów ograniczenia obrotu gotówką. Wierzę, że taka decyzja nie tylko zachowa fundamentalne prawa obywatelskie do prywatności i wolności finansowej, ale również zabezpieczy interesy milionów Europejczyków. Mowa bowiem o tych wszystkich, dla których gotówka nadal jest nieodłącznym elementem codziennego życia oraz zaworem bezpieczeństwa na wypadek różnych niespodziewanych sytuacji.

W obliczu wyżej wymienionych argumentów, zdecydowanie sprzeciwiam się jakimkolwiek próbom eliminacji lub ograniczania obiegu gotówki w gospodarce. Takie działania, choć mogą wydawać się korzystne z perspektywy cyfryzacji i nowoczesności, w rzeczywistości podważają podstawy demokratyczne i wolnościowe, na których zbudowana jest Unia Europejska. Mówiąc wprost, chcę mieć możliwość płacenia gotówką w takim samym stopniu jak przelewami, kartami lub innymi środkami płatniczymi.

Dlatego domagam się niezwłocznego przewartościowania obecnych planów i strategii Unii Europejskiej w odniesieniu do obrotu gotówkowego, w tym zapewnienia pełnej transparentności w procesie decyzyjnym oraz uwzględnienia głosu obywateli w tej sprawie. Naszym wspólnym celem powinno być dążenie do równowagi między innowacją a zachowaniem podstawowych praw i wolności.

Z poważaniem

Zapoznaj się z poniższą treścią i wyślij pilny apel do tych, którzy kształtują szkodliwą politykę finansową i pieniężną!

Prosimy o zapoznanie sie z poniższą informacją

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Polonia Christiana. Czytaj więcej.

Apel w obronie naszej wolności

Atak na gotówkę przybiera na sile. W kolejnych latach mamy przygotować się na coraz większą inwigilację i kontrolę państwa nad naszymi własnymi wydatkami.

Pomocne w tym będzie wycofanie gotówki z obiegu i całkowite zastąpienie jej cyfrową walutą.

W tym kontekście propozycje objęcia Unii Europejskiej w całości limitem płatności gotówkowych to skandal i lekceważenie głosu obywateli!

Niepokojące jest również to, że polscy politycy, którzy mają możliwość i zadanie nas ochraniać, wybierają drogę poddania nas coraz większej kontroli organom państwowym, a ostatecznie podporządkowania nas Bankowi Światowemu i jego agendom.

Brak gotówki to większa inwigilacja!

Nie chcemy nikomu narzucać korzystania z gotówki. Dostrzegamy korzyści i wygody płynące z innowacji takich jak płatności zbliżeniowe czy blik.

Niemniej jednak, ten jeden ruch – likwidacja obrotu gotówkowego – ciągnie za sobą niewyobrażalne skutki masowego zniewolenia całych społeczeństw! Niekontrolowane przez nikogo światowe gremia będą miały wgląd w to, “co kupujemy” i w to “czego nie kupujemy”. Nic nie stanie na przeszkodzie, by sprawdzać kogo “wspieramy” finansowo i pytać nas dlaczego “nie wspieramy” kogoś innego!

W Kanadzie tego typu kontrola raz już doprowadziła do bezprawnej blokady kont bankowych tysięcy protestujących kierowców i przedsiębiorców. Tym sposobem rozbito opór społeczny przeciwko władzy.

Pokażmy władzy, że nie zgadzamy się ze stopniowym oddawaniem naszej wolności i pogłębianiem inwigilacji! Gotówka musi zostać na równi praw z innymi formami płatności!

ZOBACZ REPORTAŻ “ZAMACH NA GOTÓWKĘ”!

Odtwórz wideo